Pular para o conteúdo

GBWhatsApp 2024

GB WhatsApp V10.0 (Fouad Mods tarafından): Son Teknoloji Özellikleri Ortaya Çıkarıldı – Güncelleme Apr. 2024 [TR]

GB WhatsApp

En son güncelleme: 1 Gün önce | Boyut: 69 MB | Resmi Web Sitesi: wsgb.net

Fouad Mods tarafından geliştirilen GB WhatsApp V10.0, çok sayıda heyecan verici güncelleme ve geliştirmeyle mesajlaşma arayüzünüzde devrim yaratıyor. Yakın zamanda yayınlanan bu sürüm, güvenliği artırmaya, özelleştirme seçeneklerini geliştirmeye ve kullanıcı dostu olmayı sağlamaya odaklanıyor. WhatsApp’ın en son yinelemesinde (Sürüm 10.0), çok sayıda önemli değişiklik ve ekleme keşfedilmeyi bekliyor:

 • Temel Güncelleme: Uygulamanın temel çerçevesi Play Store’dan 2.24.2.76 sürümüne güncellendi. Bu, daha sorunsuz performans sağlar ve muhtemelen yeni özellikler sunar.
 • Anti-Ban Önlemleri: SMS/Arama Doğrulama sorunları için düzeltmeler ve WhatsApp tarafından veri toplamanın devre dışı bırakılması dahil olmak üzere kullanıcıların yasaklanmasını önlemek için önlemler alındı.
 • Özelleştirme Geliştirmeleri: Kullanıcılar artık konuşmalardaki varsayılan tepkileri değiştirme olanağına sahip.
 • Konuşma Varsayılan Tepkilerini Değiştirme (GBMods > Konuşma Ekranı): Bu özellik, kullanıcıların konuşmalarda kullanılan varsayılan tepkileri tercihlerine göre kişiselleştirmelerine ve değiştirmelerine olanak tanır.
 • Çağrı Ekranı Arka Plan Rengi (GBMods > Ana Sayfa > Çağrılar): Kullanıcılar artık arama ekranlarının arka plan rengini özelleştirerek arama deneyimlerine kişiselleştirilmiş bir dokunuş ekleyebilirler.
 • Çağrı Ekranı Metin rengi seçeneği: Bu özellik, kullanıcıların çağrı ekranlarında görüntülenen metin rengini ayarlamasına olanak tanıyarak daha iyi okunabilirlik ve özelleştirme sağlar.
 • Çağrı Ekranı Simgeleri renk seçeneği: Kullanıcılar, arama ekranlarında görüntülenen simgelerin renklerini kişiselleştirerek arama arayüzlerine görsel olarak çekici bir dokunuş ekleyebilirler.
 • Bildirim Simgesi renk seçeneği (GBMods > Universal > Style): Kullanıcılar bildirim simgelerinin renklerini özelleştirerek kişiselleştirilmiş ve görsel olarak uyumlu bir bildirim deneyimi yaşayabilirler.
 • Tarihe Göre Mesaj Arama: Yeni bir özellik, kullanıcıların mesajları tarihlerine göre aramasına olanak tanıyarak belirli konuşmaları veya bilgileri bulmayı kolaylaştırıyor.
 • Yeni Kullanıcı Arayüzü (UI): WhatsApp, genel kullanıcı deneyimini geliştiren yeni bir kullanıcı arayüzü tasarımı sundu.
 • Çoklu Hesap Desteği: Kullanıcılar artık aynı cihaz üzerinden birden fazla WhatsApp hesabına erişebiliyor ve böylece birden fazla hesabı olanlar için daha kolay yönetim sağlanıyor.
 • Özelleştirilebilir Temalar: GBMods’a Işık ve Gece modu seçenekleri eklenerek kullanıcılara uygulamalarının görünümünü kişiselleştirmeleri için daha fazla seçenek sunuldu.
 • Hata Düzeltmeleri ve İyileştirmeler: Çeşitli sorunların üstesinden gelmek ve uygulamanın kararlılığını artırmak için genel hata düzeltmeleri uygulandı. Güncelleme, kullanıcı deneyimini daha da optimize etmek için çok sayıda iyileştirme içeriyor.

Sonuç

GB WhatsApp V10.0 ile Fouad Mods, mesajlaşma özelleştirme ve güvenliğinin sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Gelişmiş anti-ban önlemlerinden kapsamlı özelleştirme seçeneklerine ve gelişmiş işlevselliğe kadar, bu güncelleme kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılayarak onlara daha güvenli, daha kişiselleştirilmiş ve verimli bir mesajlaşma deneyimi sunuyor. Bugün GB WhatsApp V10.0 güncellemesini yaparak iletişim deneyiminizi yükseltin ve etkileşimlerinizi zenginleştirmek için sayısız olasılığın kilidini açın.

İlgili Konular:

GB WhatsApp V10.0 (от Fouad Mods): Раскрыты передовые функции – Обновлено Apr. 2024 [RU]

GB WhatsApp

Последнее обновление: 1 день назад | Размер: 69 МБ | Официальный сайт: wsgb.net

Разработанный Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 революционизирует ваш интерфейс обмена сообщениями с помощью множества захватывающих обновлений и улучшений. С последним выпуском эта версия сосредотачивается на усилении безопасности, улучшении опций настройки и обеспечении удобства использования. В последней итерации (Версия 10.0) WhatsApp вас ждут многочисленные значительные изменения и дополнения:

 • Базовое обновление: Основной каркас приложения был обновлен до версии 2.24.2.76 из Play Store. Это обеспечивает более плавную работу и, возможно, вводит новые функции.
 • Меры против запрета: Были приняты меры для предотвращения блокировки пользователей, включая исправления проблем с SMS/подтверждением звонков и отключение сбора данных WhatsApp.
 • Улучшения настройки: Пользователи теперь имеют возможность изменять стандартные реакции в разговорах.
 • Изменение стандартных реакций на разговоры (GBMods > Экран разговора): Эта функция позволяет пользователям персонализировать и изменять стандартные реакции, используемые в разговорах, в соответствии с их предпочтениями.
 • Цвет фона экрана вызова (GBMods > Главная > Звонки): Пользователи теперь могут настраивать цвет фона своих экранов вызовов, добавляя персональное прикосновение к своему опыту звонков.
 • Опция цвета текста на экране вызова: Эта функция позволяет пользователям настраивать цвет текста, отображаемого на экранах вызовов, обеспечивая лучшую читаемость и настройку.
 • Опция цвета иконок на экране вызова: Пользователи могут персонализировать цвета иконок, отображаемых на экранах вызовов, добавляя визуально привлекательное прикосновение к своему интерфейсу вызовов.
 • Опция цвета иконки уведомления (GBMods > Универсальный > Стиль): Пользователи могут настраивать цвета иконок уведомлений, обеспечивая персонализированный и визуально согласованный опыт уведомлений.
 • Поиск сообщений по дате: Новая функция позволяет пользователям искать сообщения по их датам, что облегчает поиск конкретных разговоров или информации.
 • Новый пользовательский интерфейс (UI): WhatsApp ввела новый дизайн пользовательского интерфейса, улучшая общий опыт пользователя.
 • Поддержка нескольких аккаунтов: Пользователи теперь могут получить доступ к нескольким аккаунтам WhatsApp на одном устройстве, облегчая управление для тех, у кого есть несколько аккаунтов.
 • Настроенные темы: Опции светлого и темного режима были добавлены в GBMods, предоставляя пользователям больше возможностей для настройки внешнего вида своего приложения.
 • Исправления ошибок и улучшения: Общие исправления ошибок были применены для решения разнообразных проблем и улучшения стабильности приложения. Обновление включает множество улучшений, чтобы дополнительно оптимизировать опыт пользователя.

В заключение

С GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods продолжает расширять границы настройки сообщений и безопасности. От усовершенствованных мер против блокировки до обширных опций настройки и улучшенной функциональности, это обновление учитывает разнообразные потребности пользователей, обеспечивая им более безопасный, персонализированный и эффективный опыт обмена сообщениями. Повысьте свой опыт общения, обновившись до GB WhatsApp V10.0 уже сегодня, и разблокируйте множество возможностей для обогащения ваших взаимодействий.

Связанные темы:

GB WhatsApp V10.0 (par Fouad Mods) : Fonctionnalités de pointe dévoilées – Mise à jour avril 2024 [FR]

GB WhatsApp

Dernière mise à jour: Il y a un jour | Taille: 69 MB | Site officiel: wsgb.net

Développée par Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 révolutionne votre interface de messagerie avec une multitude de mises à jour et d’améliorations exaltantes. Cette version récente se concentre sur le renforcement de la sécurité, l’amélioration des options de personnalisation et la convivialité. Dans la dernière itération (version 10.0) de WhatsApp, de nombreux changements et ajouts significatifs attendent d’être explorés :

 • Mise à jour de la base : Le cadre sous-jacent de l’application a été mis à jour vers la version 2.24.2.76 du Play Store. Cette mise à jour permet d’améliorer les performances et éventuellement d’introduire de nouvelles fonctionnalités.
 • Mesures anti-bannissement : Des mesures ont été mises en œuvre pour empêcher les utilisateurs d’être bannis, notamment des correctifs pour les problèmes de vérification des SMS/appels et la désactivation de la collecte de données par WhatsApp.
 • Amélioration de la personnalisation : Les utilisateurs ont désormais la possibilité de modifier les réactions par défaut dans les conversations.
 • Change Convo Default Reactions (GBMods > Conversation Screen) : Cette fonction permet aux utilisateurs de personnaliser et de modifier les réactions par défaut utilisées dans les conversations en fonction de leurs préférences.
 • Couleur d’arrière-plan de l’écran d’appel (GBMods > Home > Calls) : Les utilisateurs peuvent désormais personnaliser la couleur d’arrière-plan de leurs écrans d’appel, ce qui ajoute une touche personnelle à leur expérience d’appel.
 • Option de couleur du texte de l’écran d’appel : Cette fonction permet aux utilisateurs d’ajuster la couleur du texte affiché sur les écrans d’appel, afin d’améliorer la lisibilité et la personnalisation.
 • Option de couleur pour les icônes des écrans d’appel : Les utilisateurs peuvent personnaliser les couleurs des icônes affichées sur les écrans d’appel, ajoutant ainsi une touche visuelle attrayante à leur interface d’appel.
 • Option de couleur des icônes de notification (GBMods > Universal > Style) : Les utilisateurs peuvent personnaliser les couleurs des icônes de notification, ce qui permet une expérience de notification personnalisée et visuellement cohérente.
 • Recherche de messages par date : Une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de rechercher des messages en fonction de leur date, ce qui facilite la recherche de conversations ou d’informations spécifiques.
 • Nouvelle interface utilisateur (UI) : WhatsApp a introduit une nouvelle interface utilisateur qui améliore l’expérience globale de l’utilisateur.
 • Prise en charge de plusieurs comptes : Les utilisateurs peuvent désormais accéder à plusieurs comptes WhatsApp sur le même appareil, ce qui facilite la gestion pour ceux qui possèdent plusieurs comptes.
 • Thèmes personnalisables : Des options de mode lumineux et de mode nuit ont été ajoutées à GBMods, offrant aux utilisateurs davantage de choix pour personnaliser l’apparence de leur application.
 • Corrections de bugs et améliorations : Des corrections générales de bogues ont été appliquées pour résoudre divers problèmes et améliorer la stabilité de l’application. La mise à jour comprend de nombreuses améliorations visant à optimiser l’expérience de l’utilisateur.

Conclusion

Avec GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods continue de repousser les limites de la personnalisation et de la sécurité de la messagerie. Des mesures anti-ban renforcées aux options de personnalisation étendues et aux fonctionnalités améliorées, cette mise à jour répond aux divers besoins des utilisateurs, leur offrant une expérience de messagerie plus sûre, plus personnalisée et plus efficace. Améliorez votre expérience de la communication en mettant à jour WhatsApp V10.0 dès aujourd’hui et débloquez une myriade de possibilités pour enrichir vos interactions.

Sujet connexe :

GB WhatsApp V10.0 (oleh Fouad Mods): Fitur-fitur Mutakhir Diluncurkan – Diperbarui April 2024 [ID]

GB WhatsApp

Terbaru diperbarui: 1 Hari yang lalu | Ukuran: 69 MB | Situs Resmi: wsgb.net

Dikembangkan oleh Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 merevolusi antarmuka perpesanan Anda dengan banyak pembaruan dan peningkatan yang menggembirakan. Dengan rilis terbaru, versi ini berfokus pada peningkatan keamanan, meningkatkan opsi penyesuaian, dan memastikan keramahan pengguna. Dalam iterasi terbaru (Versi 10.0) WhatsApp, banyak perubahan dan penambahan yang signifikan menunggu untuk dieksplorasi:

 • Pembaruan Dasar: Kerangka dasar aplikasi telah diperbarui ke versi 2.24.2.76 dari Play Store. Ini memastikan kinerja yang lebih lancar dan mungkin memperkenalkan fitur-fitur baru.
 • Langkah-langkah Anti-Ban: Langkah-langkah telah diimplementasikan untuk mencegah pengguna dari diblokir, termasuk perbaikan untuk masalah Verifikasi SMS / Panggilan dan menonaktifkan pengumpulan data oleh WhatsApp.
 • Peningkatan Kustomisasi: Pengguna sekarang memiliki kemampuan untuk mengubah reaksi default dalam percakapan.
 • Ubah Reaksi Default Percakapan (GBMods > Layar Percakapan): Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mempersonalisasi dan mengubah reaksi default yang digunakan dalam percakapan sesuai dengan preferensi mereka.
 • Warna Latar Belakang Layar Panggilan (GBMods > Beranda > Panggilan): Pengguna sekarang dapat menyesuaikan warna latar belakang layar panggilan mereka, menambahkan sentuhan personal ke pengalaman panggilan mereka.
 • Pilihan Warna Teks Layar Panggilan: Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan warna teks yang ditampilkan pada layar panggilan, memungkinkan keterbacaan yang lebih baik dan penyesuaian.
 • Pilihan Warna Ikon Layar Panggilan: Pengguna dapat mempersonalisasi warna ikon yang ditampilkan pada layar panggilan, menambahkan sentuhan visual yang menarik ke antarmuka panggilan mereka.
 • Pilihan Warna Ikon Notifikasi (GBMods > Universal > Gaya): Pengguna dapat menyesuaikan warna ikon notifikasi, memungkinkan pengalaman notifikasi yang dipersonalisasi dan visual yang kohesif.
 • Pencarian Pesan berdasarkan Tanggal: Fitur baru memungkinkan pengguna untuk mencari pesan berdasarkan tanggal, memudahkan untuk menemukan percakapan atau informasi tertentu.
 • Antarmuka Pengguna Baru (UI): WhatsApp telah memperkenalkan desain UI yang segar, meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
 • Dukungan untuk Beberapa Akun: Pengguna sekarang dapat mengakses beberapa akun WhatsApp pada perangkat yang sama, memudahkan pengelolaan bagi mereka yang memiliki beberapa akun.
 • Tema yang Dapat Dikustomisasi: Opsi mode Terang dan Gelap telah ditambahkan ke GBMods, memberikan pengguna lebih banyak pilihan untuk mempersonalisasi tampilan aplikasi mereka.
 • Perbaikan Bug dan Peningkatan: Perbaikan bug umum telah diterapkan untuk menangani berbagai masalah dan meningkatkan stabilitas aplikasi. Pembaruan ini mencakup banyak peningkatan untuk lebih mengoptimalkan pengalaman pengguna.

Kesimpulan

Dengan GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods terus mendorong batas-batas kustomisasi dan keamanan perpesanan. Dari tindakan anti-larangan yang ditingkatkan hingga opsi penyesuaian yang luas dan fungsionalitas yang lebih baik, pembaruan ini memenuhi beragam kebutuhan pengguna, memberi mereka pengalaman perpesanan yang lebih aman, lebih personal, dan efisien. Tingkatkan pengalaman komunikasi Anda dengan memperbarui ke GB WhatsApp V10.0 hari ini dan buka berbagai kemungkinan untuk memperkaya interaksi Anda.

Topik Terkait:

GB WhatsApp V10.0 (por Fouad Mods): Características de vanguardia al descubierto – Actualizado abr. 2024 [ES]

GB WhatsApp

Última actualización: Hace un día | Talla: 69 MB | Sitio web oficial: wsgb.net

Desarrollado por Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 revoluciona tu interfaz de mensajería con multitud de estimulantes actualizaciones y mejoras. Con un lanzamiento reciente, esta versión se centra en reforzar la seguridad, mejorar las opciones de personalización y garantizar la facilidad de uso. En la última iteración (Versión 10.0) de WhatsApp, numerosos cambios y adiciones significativos esperan ser explorados:

 • Actualización de la base: El marco subyacente de la aplicación se ha actualizado a la versión 2.24.2.76 de Play Store. Esto garantiza un rendimiento más fluido y posiblemente introduzca nuevas funciones.
 • Medidas antibaneo: Se han implementado medidas para evitar que los usuarios sean baneados, incluyendo correcciones para los problemas de verificación de SMS/llamadas y la desactivación de la recopilación de datos por parte de WhatsApp.
 • Mejoras en la personalización: Los usuarios ahora tienen la posibilidad de cambiar las reacciones predeterminadas en las conversaciones.
 • Cambiar las reacciones predeterminadas de la conversación (GBMods > Pantalla de conversación): Esta función permite a los usuarios personalizar y modificar las reacciones predeterminadas utilizadas en las conversaciones según sus preferencias.
 • Color de fondo de la pantalla de llamada (GBMods > Inicio > Llamadas): Ahora los usuarios pueden personalizar el color de fondo de sus pantallas de llamada, añadiendo un toque personalizado a su experiencia de llamada.
 • Opción de color del texto de la pantalla de llamada: Esta función permite a los usuarios ajustar el color del texto que aparece en las pantallas de llamada, lo que permite una mejor legibilidad y personalización.
 • Opción de color de los iconos de la pantalla de llamada: Los usuarios pueden personalizar los colores de los iconos que aparecen en las pantallas de llamada, añadiendo un toque visualmente atractivo a su interfaz de llamadas.
 • Opción de color del icono de notificación (GBMods > Universal > Estilo): Los usuarios pueden personalizar los colores de los iconos de notificación, lo que permite una experiencia de notificación personalizada y visualmente cohesiva.
 • Búsqueda de mensajes por fecha: Una nueva función permite a los usuarios buscar mensajes en función de sus fechas, lo que facilita la búsqueda de conversaciones o información específicas.
 • Nueva interfaz de usuario: WhatsApp ha introducido un nuevo diseño de interfaz de usuario que mejora la experiencia general del usuario.
 • Soporte para múltiples cuentas: Ahora los usuarios pueden acceder a varias cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo, lo que facilita la gestión a quienes tienen varias cuentas.
 • Temas personalizables: Se han añadido a GBMods opciones de luz y modo nocturno, lo que proporciona a los usuarios más opciones para personalizar la apariencia de su aplicación.
 • Corrección de errores y mejoras: Se han aplicado correcciones generales de errores para solucionar diversos problemas y mejorar la estabilidad de la aplicación. La actualización incluye numerosas mejoras para optimizar aún más la experiencia del usuario.

Conclusión

Con GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods sigue ampliando los límites de la personalización y la seguridad de la mensajería. Desde medidas anti-baneo mejoradas hasta amplias opciones de personalización y funcionalidad mejorada, esta actualización satisface las diversas necesidades de los usuarios, proporcionándoles una experiencia de mensajería más segura, personalizada y eficiente. Eleva tu experiencia de comunicación actualizando a GB WhatsApp V10.0 hoy mismo y desbloquea un sinfín de posibilidades para enriquecer tus interacciones.

Tema relacionado:

GB WhatsApp V10.0 (por Fouad Mods): Recursos de última geração revelados – Atualizado em abril de 2024 [BR]

GB WhatsApp

Última atualização: Um dia atrás | Tamanho: 69 MB | Site oficial: wsgb.net

Desenvolvido por Fouad Mods, o GB WhatsApp V10.0 revoluciona sua interface de mensagens com uma infinidade de atualizações e aprimoramentos. Com um lançamento recente, essa versão se concentra em reforçar a segurança, aprimorar as opções de personalização e garantir a facilidade de uso. Na última iteração (Versão 10.0) do WhatsApp, inúmeras alterações e adições significativas aguardam para serem exploradas:

 • Atualização básica: a estrutura subjacente do aplicativo foi atualizada para a versão 2.24.2.76 na Play Store. Isso garante um desempenho mais suave e possivelmente introduz novos recursos.
 • Medidas antibanimento: Foram implementadas medidas para evitar que os usuários sejam banidos, incluindo correções para problemas de verificação de SMS/chamadas e desativação da coleta de dados pelo WhatsApp.
 • Aprimoramentos de personalização: Os usuários agora podem alterar as reações padrão nas conversas.
 • Alterar reações padrão da conversa (GBMods > Tela de conversa): Esse recurso permite que os usuários personalizem e modifiquem as reações padrão usadas nas conversas de acordo com suas preferências.
 • Cor de fundo da tela de chamadas (GBMods > Início > Chamadas): Os usuários agora podem personalizar a cor de fundo das telas de chamada, dando um toque personalizado à experiência de chamada.
 • Opção de cor do texto da tela de chamada: Esse recurso permite que os usuários ajustem a cor do texto exibido nas telas de chamada, possibilitando melhor legibilidade e personalização.
 • Opção de cor dos ícones da tela de chamada: Os usuários podem personalizar as cores dos ícones exibidos nas telas de chamada, acrescentando um toque visualmente atraente à interface de chamada.
 • Opção de cor do ícone de notificação (GBMods > Universal > Style): Os usuários podem personalizar as cores dos ícones de notificação, permitindo uma experiência de notificação personalizada e visualmente coesa.
 • Pesquisa de mensagens por data: Um novo recurso permite que os usuários pesquisem mensagens com base em suas datas, facilitando a localização de conversas ou informações específicas.
 • Nova interface de usuário (UI): O WhatsApp introduziu um novo design de interface do usuário, aprimorando a experiência geral do usuário.
 • Suporte para várias contas: Os usuários agora podem acessar várias contas do WhatsApp no mesmo dispositivo, facilitando o gerenciamento para quem tem várias contas.
 • Temas personalizáveis: As opções de modo Luz e Noite foram adicionadas ao GBMods, oferecendo aos usuários mais opções para personalizar a aparência do aplicativo.
 • Correções de bugs e aprimoramentos: Correções gerais de bugs foram aplicadas para resolver diversos problemas e melhorar a estabilidade do aplicativo. A atualização inclui vários aprimoramentos para otimizar ainda mais a experiência do usuário.

Conclusão

Com o GB WhatsApp V10.0, a Fouad Mods continua a ampliar os limites da personalização e da segurança das mensagens. De medidas antibanimento aprimoradas a extensas opções de personalização e funcionalidade melhorada, esta atualização atende às diversas necessidades dos usuários, proporcionando-lhes uma experiência de mensagens mais segura, personalizada e eficiente. Eleve sua experiência de comunicação atualizando para o GB WhatsApp V10.0 hoje mesmo e desbloqueie uma infinidade de possibilidades para enriquecer suas interações.

Tópico relacionado:

GB WhatsApp V10.0 (by Fouad Mods): Cutting-edge Features Unveiled – Updated Apr. 2024 [EN]

GB WhatsApp

Latest updated: One Day ago | Size: 69 MB | Official Website: wsgb.net

Developed by Fouad Mods, GB WhatsApp V10.0 revolutionizes your messaging interface with a multitude of exhilarating updates and enhancements. With a recent release, this version focuses on bolstering security, enhancing customization options, and ensuring user-friendliness. In the latest iteration (Version 10.0) of WhatsApp, numerous significant changes and additions await exploration:

 • Base Update: The app’s underlying framework has been updated to version 2.24.2.76 from the Play Store. This ensures smoother performance and possibly introduces new features.
 • Anti-Ban Measures: Measures have been implemented to prevent users from getting banned, including fixes for SMS/Call Verification issues and disabling data collection by WhatsApp.
 • Customization Enhancements: Users now have the ability to change default reactions in conversations.
 • Change Convo Default Reactions (GBMods > Conversation Screen): This feature allows users to personalize and modify the default reactions used in conversations according to their preferences.
 • Call Screen Background Color (GBMods > Home > Calls): Users can now customize the background color of their call screens, adding a personalized touch to their calling experience.
 • Call Screen Text color option: This feature enables users to adjust the text color displayed on call screens, allowing for better readability and customization.
 • Call Screen Icons color option: Users can personalize the colors of icons displayed on call screens, adding a visually appealing touch to their calling interface.
 • Notification Icon color option (GBMods > Universal > Style): Users can customize the colors of notification icons, allowing for a personalized and visually cohesive notification experience.
 • Message Search by Date: A new feature allows users to search for messages based on their dates, making it easier to find specific conversations or information.
 • New User Interface (UI): WhatsApp has introduced a fresh UI design, enhancing the overall user experience.
 • Support for Multiple Accounts: Users can now access multiple WhatsApp accounts on the same device, facilitating easier management for those with multiple accounts.
 • Customizable Themes: Light and Night mode options have been added to GBMods, providing users with more choices for personalizing their app’s appearance.
 • Bug Fixes and Improvements: General bug fixes have been applied to tackle diverse issues and improve the stability of the application. The update includes numerous improvements to further optimize the user experience.

Conclusion

With GB WhatsApp V10.0, Fouad Mods continues to push the boundaries of messaging customization and security. From enhanced anti-ban measures to extensive customization options and improved functionality, this update caters to the diverse needs of users, providing them with a safer, more personalized, and efficient messaging experience. Elevate your communication experience by updating to GB WhatsApp V10.0 today and unlock a myriad of possibilities for enriching your interactions.

Related Topic:

Baixar WhatsApp GB V9.95 Versão Mais Recente (por FouadMods): Visualização Ilimitada Uma Mídia – Jan. 2024[BR]

Baixar WhatsApp GB APK Oficial

WhatsApp GB

Última Atualização: 1 Dia Atrás | Tamanho: 69 MB | Site Oficial: wsgb.net

Feliz Ano Novo 2024! Em comemoração ao Ano Novo, a Fouad Mods lançou o novo WhatsApp GB V9.95 para ajudar você a começar o ano de 2024 perfeitamente! No WhatsApp GB V9.95, você encontrará mudanças totalmente novas trazidas pela Fouad Mods. Ao usar o WhatsApp GB V9.95, sua privacidade foi reforçada e outros contatos não verão mais seu código com o duplo tique azul oculto. Mas, ao mesmo tempo, você pode visualizar mídias de visualização única ilimitadas enviadas por seus contatos! Proteja sua privacidade enquanto tem mais controle sobre outras funcionalidades. Além disso, você pode adicionar fotos de perfil a grupos novamente – uma grande novidade, não é mesmo? Aqui estão as informações abrangentes da atualização do WhatsApp GB V9.95 para você:

Baixar WhatsApp GB V9.95

O que há de novo no WhatsApp GB V9.95?

 • A WhatsApp GB última atualização inclui as seguintes mudanças:
  • Adicionada a capacidade de mostrar novamente fotos de perfil em grupos.
  • Atualizado o código para ocultar os tiques azuis.
  • Melhorada a funcionalidade para permitir visualizações ilimitadas para mídias de visualização única.
  • Corrigido o problema dos tiques azuis aparecendo aleatoriamente quando a privacidade está ativada.
  • Resolvido o problema das mídias de visualização única excluídas.
  • Feitas alterações diversas, incluindo a remoção de “áudio” de downloads personalizados devido a conflitos com notas de voz e correções gerais de bugs.

É justo dizer que o WhatsApp GB 2024 tem um início bastante perfeito. Esta WhatsApp GB atualização não apenas visa aprimorar a experiência do usuário ou corrigir alguns problemas que existiam na versão anterior, mas, mais importante ainda, foram adicionados recursos exclusivos para satisfazer a novidade dos usuários e garantir novamente a privacidade e segurança deles. Com o início do ano de 2024, faça o download da última versão do WhatsApp GB para trazer algumas mudanças à sua vida!

Tópicos Relacionados:

WhatsApp GB V9.95 Latest Version Download (by FouadMods): Unlimited View Once Media – Jan. 2024 [EN]

Baixar WhatsApp GB APK Oficial

WhatsApp GB

Latest updated: 1 Day ago | Size: 69 MB | Official Website: wsgb.net

Happy New Year 2024! On the occasion of the New Year, Fouad Mods has launched the new WhatsApp GB V9.95 to help you start the year 2024 perfectly! In WhatsApp GB V9.95, you can find brand new changes brought by Fouad Mods. When you use WhatsApp GB V9.95, your privacy has been strengthened and other contacts will no longer see your code with the blue double tick hidden. But at the same time, you can view unlimited one-time view media sent by your contacts! Protect your privacy while having more power over other features. Plus, you can add profile pictures to groups again – big breakthrough, isn’t it? Here is the comprehensive WhatsApp GB V9.95 update information for you:

WhatsApp GB V9.95 Download

What is new in WhatsApp GB V9.95?

 • The WhatsApp GB latest update includes the following changes:
  • Added the ability to show profile pictures again in groups.
   Updated the code to hide blue ticks.
   Improved the feature to allow unlimited views for View Once media.
   Fixed the issue of blue ticks appearing randomly when privacy is enabled.
   Resolved the problem of deleted View Once media.
   Made miscellaneous changes, including the removal of “audio” from custom downloads due to conflicts with voice notes and general bug fixes.

It’s fair to say that WhatsApp GB 2024 sees a pretty perfect start. This WhatsApp GB Update doesn’t just want to enhance the user experience or fix some of the issues that existed in the old version, but more importantly, exclusive features have been added to satisfy the freshness of the users and to ensure the privacy and security of the users once again. With the start of the year 2024, download the latest version of WhatsApp GB to bring some changes in your life!

Related Topics:

Descargar WhatsApp GB V9.95 Última Versión (por FouadMods): Medios de Vista Única Ilimitada – Jan. 2024 [ES]

Baixar WhatsApp GB APK Oficial

WhatsApp GB

Última Actualización: Hace 1 día | Tamaño: 69 MB | Sitio Web Oficial: wsgb.net

¡Feliz Año Nuevo 2024! En ocasión del Año Nuevo, Fouad Mods ha lanzado el nuevo WhatsApp GB V9.95 ¡para ayudarte a empezar perfectamente el año 2024! En WhatsApp GB V9.95, encontrarás cambios totalmente nuevos introducidos por Fouad Mods. Al utilizar WhatsApp GB V9.95, se refuerza tu privacidad y tus contactos ya no verán tu código con el doble tic azul oculto. ¡Pero al mismo tiempo, puedes ver medios de vista única ilimitados enviados por tus contactos! Protege tu privacidad mientras tienes más control sobre otras funciones. Además, puedes volver a agregar imágenes de perfil a los grupos, ¿un gran avance, verdad? Aquí tienes información completa sobre la actualización WhatsApp GB V9.95 para ti:

Descargar WhatsApp GB V9.95

¿Qué hay de nuevo en WhatsApp GB V9.95?

 • La última actualización de WhatsApp GB incluye los siguientes cambios:
  • Se añadió la capacidad de mostrar imágenes de perfil nuevamente en grupos.
  • Se actualizó el código para ocultar los ticks azules.
  • Se mejoró la función para permitir vistas ilimitadas de medios de vista única.
  • Se corrigió el problema de los ticks azules que aparecen al azar cuando se activa la privacidad.
  • Se resolvió el problema de los medios de vista única eliminados.
  • Se realizaron cambios varios, incluida la eliminación de “audio” de las descargas personalizadas debido a conflictos con las notas de voz y correcciones generales de errores.

Es justo decir que WhatsApp GB 2024 tiene un comienzo bastante perfecto. Esta actualización de WhatsApp GB no solo busca mejorar la experiencia del usuario o solucionar algunos problemas que existían en la versión anterior, sino que, lo que es más importante, se han agregado funciones exclusivas para satisfacer la frescura de los usuarios y garantizar nuevamente la privacidad y seguridad de los usuarios. Con el inicio del año 2024, ¡descarga la última versión de WhatsApp GB para realizar algunos cambios en tu vida!

Temas Relacionados:

Baixar WhatsApp GB